Inden for tømre- og snedkerarbejde tilbyder jeg bl.a. at

Opføre træhuse

Opsætte carporte og skure

Etablere og udskifte døre og vinduer

Lægge nyt tag - teglsten, eternit, plader mv.

Ombygninger - store som små ombygninger eller tilbygninger 

---

Tagarbejde

Her er jeg i gang med at udskifte et gammelt eternittag med et nyt tilsvarende. Der er efterisoleret og tagfoden er lavet.

Tag

Gulvlægning

Her er jeg i gang med at forberede til at lægge trægulv ved at lægge strøerne. På det efterfølgende billede ses det færdige resultat. Det er et fyrtræsgulv, der har fået ludbehandling og olie.

Gulvlægning

Gulvlægning


Preben

v/ Preben Ingildsen

Telefon: 74 43 77 34
Mobil: 40 15 48 90
post@pibyg.dk

Kastanie Allé 10
6440 Augustenborg

CVR-nr. 28 50 56 98