Som handyman tilbyder jeg bl.a. at

Klippe hæk

Ordne døre, der binder, og vandhaner, der drypper

Rense tagrender

Malerarbejde

Snerydning


Preben

v/ Preben Ingildsen

Telefon: 74 43 77 34
Mobil: 40 15 48 90
post@pibyg.dk

Kastanie Allé 10
6440 Augustenborg

CVR-nr. 28 50 56 98